Stainless Steels

RV101 sahaming
RV103 ช้อนชาสเตนเลส #333
KCT430,431,432,433,434
ที่ตักน้ำแข็ง
KCT430 ปริมาตร 1000ml
KCT431 ปริมาตร 600ml
KCT432 ปริมาตร 500ml
KCT433 ปริมาตร 300ml
KCT434 ปริมาตร 150ml
MP923,925,928
MP923 โถนมสเตนเลสทรงโค้งขนาด 3ออนซ์
MP925 โถนมสเตนเลสทรงโค้งขนาด 5ออนซ์
MP928 โถนมสเตนเลสทรงโค้งขนาด 8ออนซ์
KC8020,8025,8028,8031
KC8020 ตะแกรงร่อนแป้งสเตนเลส ขนาด 20x7cm.
KC8025 ตะแกรงร่อนแป้งสเตนเลส ขนาด 25x7cm.
KC8028 ตะแกรงร่อนแป้งสเตนเลส ขนาด 28x7cm.
KC8031 ตะแกรงร่อนแป้งสเตนเลส ขนาด 31x7cm.
KCT244-KCT245
KCT244 ที่คีบของร้อน ขนาด 20cm.
KCT245 ที่คีีบของร้อน ขนาด 25cm.
MP930
ชามผสมสเตนเลส ขนาด14.5cm. มีสเกล
MP931
MP931 ชามผสมสเตนเลส ขนาด 17cm มีสเกล 700ml
MP932
MP932 ชามผสมสเตนเลส ขนาด 20cm มีสเกล 1200ml
MP933
MP933 ชามผสมสเตนเลส ขนาด 27cm มีสเกล 2000ml
MP934
MP934 ชามผสมสเตนเลส ขนาด 29.5cm มีสเกล 3000ml
MP935
MP935 ชามผสมสเตนเลส ขนาด 32.5cm มีสเกล 4000ml
MP310-MP312
MP310 หม้อชาบูสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ขนาด28cm.
MP311 หม้อชาบูสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ขนาด30cm.
MP312 หม้อชาบูสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว ขนาด32cm.
MP356 หม้อชาบูสเตนเลสขนาด 26cm.
MP357 หม้อชาบูสเตนเลสขนาด 28cm.
MP355 หม้อนึ่งสเตนเลส 2ชั้น ขนาด 30c
MP354 หม้อนึ่งสเตนเลส 1ชั้น ขนาด24cm
KCT700 กากาแฟดริปสเตนเลส ขนาด900ml.
KC1013
ที่หนีบผ้าสเตนเลส ขนาดเล็ก แพ็ค 10ชิ้น
KC1014 ที่หนีบผ้าสเตนเลส ขนาดกลาง
แพ็ค 6ชิ้น
KC1015 ที่หนีบผ้าสเตนเลส ขนาดใหญ่
แพ็ค 6ชิ้น
Show More

Stainless Steels

LC400 ปิ่นโตลาย สเตนเลส ขนาด14นิ้ว x4
บาตรพระสเตนเลส
LC570 ขนาด 7.5นิ้ว
LC580 ขนาด 8.5นิ้ว
แจกันทองเหลือง ขนาด 8นิ้ว
ขันพานรองสเตนเลส มีลาย
LC170 B ขนาด 7นิ้ว
LC180 B ขนาด 8นิ้ว
ขันพานรองสเตนเลส เรียบ
LC170 A ขนาด 7นิ้ว
LC180 A ขนาด 8นิ้ว
ขันพานรองสเตนเลส ขอบลาย
LC170 C ขนาด 7นิ้ว
LC180 C ขนาด 8นิ้ว
โตกสเตนเลส ลายใหม่
LC208 B ขนาด 8นิ้ว
LC210 B ขนาด 10นิ้ว
LC212 B ขนาด 12นิ้ว
LC214 B ขนาด 14นิ้ว
LC216 B ขนาด 16นิ้ว
LC218 B ขนาด 18นิ้ว
ถาดฉลุสเตนเลส ลายใหม่
LC308 B ขนาด 8นิ้ว
LC310 B ขนาด 10นิ้ว
LC312 B ขนาด 12นิ้ว
LC314 B ขนาด 14นิ้ว
LC316 B ขนาด 16นิ้ว
LC318 B ขนาด 18นิ้ว
โตกสเตนเลส ลายเก่า
LC208 A ขนาด 8นิ้ว
LC210 A ขนาด 10นิ้ว
LC212 A ขนาด 12นิ้ว
LC214 A ขนาด 14นิ้ว
LC216 A ขนาด 16นิ้ว
LC218 A ขนาด 18นิ้ว
ถาดฉลุสเตนเลส ลายเก่า
LC308 A ขนาด 8นิ้ว
LC310 A ขนาด 10นิ้ว
LC312 A ขนาด 12นิ้ว
LC314 A ขนาด 14นิ้ว
LC316 A ขนาด 16นิ้ว
LC318 A ขนาด 18นิ้ว
Show More

20 Soi Farmwatthana Rama4 Road Prakanong Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

Tel : 02-391-8964, 02-392-2214, 02-381-9866

Fax : 02-712-1644 

E-mail : sales@sahaming.com , sahaming1976@gmail.com

ID Line : sahaming